Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 半 ( Bán )

Kanji:

Âm Hán:

Bán

Nghĩa: 

Bán cầu, bán nguyệt , nữa , một nữa

Kunyomi: 

なか(ば)

Onyomi: 

ハン

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiragananghĩa
上半身じょうはんしんnửa người trên
下半身かはんしんnửa thân dưới
丁半ちょうはんchẵn lẻ
北半球きたはんきゅうBắc bán cầu
前半ぜんはん hiệp một

Được đóng lại.