Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 円 ( Viên )

 

Kanji:

Âm Hán:

Viên

Nghĩa: 

Viên mãn, đồng Yên

Kunyomi: 

まる (い)

Onyomi: 

エン

Cách viết:

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
一円いちえんkhắp; toàn vùng; xung quanh
交換円こうかんえんĐồng yên dễ chuyển đổi
内接円ないせつえんĐường tròn nội tiếp
円いまるいtròn
円みまるみhình tròn

Được đóng lại.