Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 内 ( Nội )

 

Kanji:

Âm Hán:

Nội

Nghĩa: 

Nội thành, nội bộ

Kunyomi: 

うち

Onyomi: 

ナイ, ダイ

Cách viết:

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
その内そのうちtrong khi đó; trong thời gian đó
以内いないtrong vòng
体内たいないnội thể; bên trong cơ thể
党内とうないnội bộ Đảng
内々ないないBên trong; bí mật; riêng tư; không chính thức

Được đóng lại.