Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 作 ( Tác )

 

Kanji:

Âm Hán:

Tác

Nghĩa: 

Tác phẩm, công tác, canh tác

Kunyomi: 

つく(る)

Onyomi: 

サク, サ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiragananghĩa
不作ふさくsự mất mùa; sự thất bát
二期作にきさくhai vụ mùa trong năm (vụ xuân và vụ thu)
二番作にばんさくmùa thứ hai
作り名つくりなBí danh; bút danh
二毛作にもうさくhai vụ một năm

Được đóng lại.