Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 会 ( Hội)

 

Kanji:

Âm Hán:

Hội

Nghĩa: 

Hội họp, đại hội

Kunyomi: 

あ (う)

Onyomi: 

カイ, エ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
二次会にじかいbữa tiệc thứ 2 (sau khi kết thúc bữa tiệc thứ nhất)
かいhội họp; họp
会則かいそく quy tắc tổ chức
交歓会こうかんかいHội giao lưu
会するhiểu; sự lĩnh hội
会うあうđón; gặp

Được đóng lại.