Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 主 ( Chủ )

 

Kanji:

Âm Hán:

Chủ

Nghĩa: 

Chủ yếu, chủ nhân

Kunyomi: 

めし, おも(な)

Onyomi: 

シュ, ス

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
お主おぬしbạn; cậu; anh; mày
ご主人ごしゅじんchồng (của người khác)
主におもにchủ yếu; chính
主人あるじchồng
主人公しゅじんこうông chủ; nhân vật chính

Được đóng lại.