Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 中 ( Trung )

 

Kanji:

Âm Hán:

Trung

Nghĩa: 

Trung tâm, trung gian, trung ương

Kunyomi: 

なか

Onyomi: 

チュウ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
お中元おちゅうげんtết Trung nguyên
一晩中ひとばんじゅうcả đêm
一日中いちにちじゅう suốt cả ngày
アル中アルちゅうsự nghiện rượu
一年中いちねんじゅうquanh năm; suốt năm

Được đóng lại.