Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 世 ( Thế )

Kanji:

Âm Hán:

Thế

Nghĩa: 

Thế giới

Kunyomi: 

Onyomi: 

セイ, セ

Cách viết:

 

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
あの世あのよthế giới bên kia; suối vàng
世事せじbụi hồng; thế sự
世の中よのなかxã hội; thế giới
お世辞おせじ sự nói nịnh
この世このよthời nay; thời đại ngày nay

Được đóng lại.