Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 不 ( Bất )

 

Kanji:

Âm Hán:

Bất

Nghĩa: 

Bất công, bất bình đẳng, bất tài

Kunyomi: 

 ず

Onyomi: 

フ, ブ

Cách viết:

 

 

 

Ví dụ:

Kanjihiragananghĩa
不人情ふにんじょうvô đạo
不便ふべんsự bất tiện
不作ふさくsự mất mùa; sự thất bát
不仁ふじんSự nhẫn tâm; tính vô nhân đạo
不信ふしんbất tín; sự không thành thật

Được đóng lại.