Cùng nhau học tiếng nhật
Phân loại

NHK ver 01

Bài 21 : Tôi xin giới thiệu

 政木 : ここが本部道場だ。                 Đây là võ đường chính .   レオ : ここが。。。                  Đây là    政木 : 小野先生、ご紹介します。                 Thưa võ sư Ono , tôi xin giới thiệu        …