Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 神 ( Thần )

Kanji:

Âm Hán:

Thần

Nghĩa: 

Thần, thần thánh, thần dược

Kunyomi ( 訓読み ).

かみ, かん

Onyomi ( 音読み ).

シン, ジン

Cách viết:

神

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
神力じんりきthần lực
お神酒おみきrượu cúng; rượu thờ
お神籤おみくじthẻ bói
神変なしんぺんなthần dân
ご神火ごじんかsự phun trào núi lửa; núi lửa phun; núi lửa hoạt động
神嘗祭かんなめさいlễ tế thần
お神興おみこしquan tài; cái tiểu; điện thờ
神主かんぬしngười đứng đầu giáo phái Shinto
お神輿おみこしđiện thờ di động; bàn thờ có thể mang đi được

Được đóng lại.