Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 25 : ~てください~ ( Hãy )

 

*Giải thích:
 
Mẫu câu này được dùng khi người nói muốn nhờ vả, sai khiến hoặc khuyên nhủ người nghe.Khi nói với người trên thì không dùng mẫu này với ý sai khiến.
 
*Ví dụ:
 
すみませんが、この漢字の読み方を教えてください。
 
Xin lỗi, hãy chỉ cho tôi cách đọc chữ kanji này.
 
ここに住所と名前を書いてください。
 
Xin hãy viết địa chỉ và tên vào chỗ này
 
ぜひ遊びに来てください。
 
Nhất định hãy đến chỗ tôi chơi
 
*Chú ý:
 
Khi đề nghị ai làm việc gì,すみませんが luôn đặt trước – てください như trong ví dụ 1 ,
như vậy sẽ lịch sự hơn trường hợp chỉ dùng – てください
 

Được đóng lại.