Cùng nhau học tiếng nhật

Câu 21 : ~ましょうか?~(hộ cho anh nhé)

Học tiếng nhật cùng jpoonline.com . Chuyên trang học Tiếng Nhật Online Miễn Phí . Luôn luôn cập nhật bài học mới hàng tuần và hàng ngày