Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 7 : 口座を開きたいんですが…。 ( Tôi muốn mở một tài khoản… )

口座を開きたいんですが…。
銀行員

Nhân viên ngân hàng
今日はどのようなご用件ですか?Tôi có thể giúp gì ạ?
クオン

Cường
口座を開きたいんですが…。Tôi muốn mở một tài khoản...
銀行員

Nhân viên ngân hàng
こちらにお名前とご住所、
お電話番号を書いてください
Xin hãy viết tên, địa chỉ, số điện thoại vào đây.

Muốn làm việc gì: thay đuôi –masu của động từbằng đuôi –tai desu
 
VD: ikimasu(đi) → ikitai desu(muốn đi) 

Một trong những đặc điểm văn hóa của Nhật Bản khiến người nước ngoài ngạc nhiên là con dấu INKAN hoặc HANKO.

 

Ở Nhật Bản, khi một người thực hiện các giao dịch quan trọng như mở tài khoản ngân hàng, hay ký hợp đồng nhà ở, không thể thiếu HANKO. Con dấu này được làm bằng gỗ, đá hoặc nhựa, có khắc họ của chủ nhân. Ở một số ngân hàng, chữ ký và con dấu có hiệu lực như nhau, nên có những nơi chỉ cần ký tên cũng có thể mở tài khoản được.


Con dấu còn được dùng cho nhiều công việc khác trong cuộc sống hàng ngày như xác nhận “đã nhận” thư bảo đảm và bưu phẩm. Những con dấu được làm sẵn, khắc những cái họ điển hình của người Nhật như SATÔ, SUZUKITAKAHASHI có thể mua được dễ dàng ở các cửa hàng. Tên người nước ngoài, hay những tên họ hiếm gặp cũng có thể đặt hàng và người ta sẽ làm cho bạn.

Được đóng lại.