Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai7

“NHK04-bai7”.