Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai5

“NHK04-bai5”.