Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 34 : 今日は燃えるごみの日ですよ! ( Hôm nay là ngày thu gom rác đốt được đấy! )

今日は燃えるごみの日ですよ!Hôm nay là ngày thu gom rác đốt được đấy!
大家

Chủ nhà
クオンさん、今日は燃えるごみの日ですよ!Cậu Cường này, hôm nay là ngày thu gom rác đốt được đấy!
クオン

Cường
燃えるごみの日?Ngày thu gom rác đốt được ạ?
大家

Chủ nhà
ごみは分別して出します。

間違って出すと、集めてくれません。
Cậu phải phân loại rác rồi mới vứt.

Nếu cậu vứt sai, thì người ta sẽ không thu gom cho đâu.
クオン

Cường
はい。気をつけます。Vâng ạ. Cháu sẽ chú ý.

moeru gomi (rác đốt được), moenai gomi (rác không đốt được) 
Câu điều kiện (tất yếu sẽ xảy ra): động từ nguyên thể + to, __ = “nếu __, thì __”  
 VD: migi ni magaru to, kôban ga arimasu= “nếu rẽ phải, thì sẽ thấy có đồn cảnh sát” 
 
bài 34 : Hôm nay là ngày thu gom rác đốt được đấy!

Mỗi nước đều có những phong tục tập quán khác nhau. Một tỉnh ngày càng có nhiều dân là người nước ngoài đã tiến hành khảo sát và kết quả cho thấy số vụ rắc rối giữa người nước ngoài và dân địa phương liên quan đến tiếng ồn và vứt rác không đúng quy định đang gia tăng.


Về việc phân loại rác, mỗi vùng có quy định phân loại và lịch thu gom rác khác nhau và rắc rối thường xảy ra, ngay cả giữa người Nhật. Ở những nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, một số chính quyền địa phương hướng dẫn phân loại rác bằng tiếng nước ngoài và tranh minh họa cỡ lớn.


Bạn đừng nghĩ “phân loại rác thật là ngại quá … ” hay “chỉ có mỗi mình vứt thế này chắc là không có vấn đề gì …”. Bạn hãy cố gắng duy trì mối quan hệ hòa hợp với những người sống cùng khu phố bằng cách vứt rác đúng quy định!


Chỉ là vấn đề rác thôi, nhưng bạn đừng xem nhẹ, hãy chú ý hợp tác thực hiện cho tốt nhé!

Được đóng lại.