Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 27 : 風邪をひいたみたいです ( Hình như tôi bị cảm. )

風邪をひいたみたいです。Hình như tôi bị cảm.
クオン

Cường
部長。風邪をひいたみたいです。

今日は休みます。
Thưa trưởng ban, hình như tôi bị cảm.

Ngày hôm nay tôi xin nghỉ ạ.
部長

Trưởng ban
疲れが出たのかもしれないね。

早く病院に行きなさい。
Có thể là do cậu mệt mỏi quá đấy.

Cậu hãy đi bệnh viện sớm đi.
クオン

Cường
はい。わかりました。Vâng, tôi sẽ đi ạ.
部長

Trưởng ban
では、お大事に。Thế thôi, cậu giữ sức khỏe nhé.

  • Phỏng đoán (với xác suất thấp): động từ nguyên thể+ mitai desu= “hình như là __” 
  • thể mệnh lệnh (cầu khiến): động từ thay đuôi –masu bằng đuôi –nasai
VD: ikimasu(đi) → ikinasai (hãy đi) 
Hôrensô
 
       “Hôrensô” là những nguyên tắc cơ bản trong thông tin liên lạc ở công ty Nhật Bản. Hôrensô là từ ghép 3 chữ đầu của 3 từ: hôkoku, renraku, sôdan. Từ hôrensô này giống một kiểu chơi chữ, vì đồng âm với từ “rau chân vịt”. Bạn nhất định phải giữ các nguyên tắc này vì nếu sao nhãng có thể gặp vấn đề trong công việc. 
 
        Hôkoku là báo cáo. Bạn cần báo cáo thường xuyên về tiến độ công việc để khi có vấn đề xảy ra, đồng nghiệp và cấp trên có thể ứng phó ngay được. 
 
Renraku là liên lạc. Bạn cần thông báo với cấp trên và đồng nghiệp về lịch và kế hoạch làm việc của mình. Nếu định vềthẳng nhà sau khi xong việc bên ngoài công ty, hoặc nếu muốn nghỉ, hãy nhớ báo cho cấp trên và đồng nghiệp biết. Sôdan là tham khảo ý kiến. Bạn nên hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh. Nếu bạn là người mới đi làm, còn ít kinh nghiệm như anh Cường, thì bạn có thể hỏi bất cứ điều gì mà không sợ xấu hổ. Trong tiếng Nhật có một câu tục ngữ, nghĩa đen là “Hỏi thì xấu hổ một lần. Không hỏi thì xấu hổ cả đời”. 
 

Được đóng lại.