Cùng nhau học tiếng nhật

かく して

Cấu trúc

かく して ( Như vậy )

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Thường xuất hiện sau một đoạn văn có độ dài khá lớn, đứng ở vị trí đầu câu trình bày về một kết luận, một kết quả cho đến lúc đó. Được sử dụng trong văn viết có tính trang trọng, như những câu giải thích về lịch sử. Cũng nói là「かくて」.

Được đóng lại.