Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] いずれにしろ ( Đằng nào thì cũng / nói gì thì nói )

Cấu trúc:

いずれにしろ ( Đằng nào thì cũng / nói gì thì nói )

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Đây là lối nói trang trọng của 「いずれにしても」.

Được đóng lại.