Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] いずれにしても ( Đằng nào thì cũng … )

Cấu trúc:

いずれにしても ( Đằng nào thì cũng … )

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Dùng ở đầu câu hay đầu mệnh đề, để diễn đạt ý nghĩa “Có nhiều khả năng, nhưng dù chọn khả năng nào thì cũng…”. Trọng tâm của câu nằm ở phần sau của 「いずれにしても」, với ý nghĩa là chắc chắn phải có sự việc đó”. Dùng trong văn nói lẫn văn viết. Trong lối nói trang trọng sẽ biến thành 「いずれにしろ」hoặc 「いずれにせよ」 . Có thể đổi thành 「何にしても」.

Được đóng lại.