Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] いかに…とはいえ ( cho dù … thế nào )

Cấu trúc

いかに…とはいえ cho dù … thế nào

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Giống với cách nói 「いかに…といっても」 nhưng thường được dùng trong văn viết hơn.

Được đóng lại.