Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] いかに…ても ( cho dẫu thế nào )

Cấu trúc 

いかに…ても cho dẫu thế nào

[いかにN/Naでも] [いかにAーくても] [いかにVーても]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Mang ý nghĩa “dẫu … đến mức nào” nhằm nhấn mạnh ý ở phía sau.

Được đóng lại.