Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] あげくのはてに(は) ( Cuối cùng không chịu nổi nữa nên… )

Cấu trúc 

あげくのはてに(は) cuối cùng không chịu nổi nữa nên…

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Dùng để nói về một sự việc xảy ra như là kết quả của quá trình kéo dài của một trạng thái nào đó và nay đã lên tới cực điểm. Thường là trạng thái không tốt.

Được đóng lại.